NOTA LEGAL

Aluminis Castanyer, rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web, per tant, no elaborada per Aluminis Castanyer, o no publicada amb el seu nom. D'una manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones conectades per enllaços (links) a la pàgina web www.aluminicastanyer.com

La reproducció, la còpia, l'ús, la distribució, la comercialització, la comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui efectuar amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es dugui a terme sense l'autorització d'Aluminis Castanyer, és una infracció que castiga la legislació vigent.

Aluminis Castanyer no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin originar pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

SOBRE LA PROTECCIó DE DADES
En compliment del que es disposa a l'article 5 de la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, "LOPD"), Aluminis Castanyer els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin en omplir els formularis de registre electrònic que apareixen en aquesta pàgina web es recolliran en fitxers el responsable dels quals és propietari d'Aluminis Castanyer. El remitent podrà exercir el seu dret accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos a la LOPD, per a la qual cosa cal adreçar-se a l'adreça de la seu social:

Aluminis Castanyer
TLF.: 93 829 00 84
Pau Casals, 5
08692 Puig-reig
Barcelona (Espanya)

Aluminis Castanyer es compromet a tractar d'una manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades, d'acord amb el que es preveu a l'article 9 de la LOPD i al Reial Decret 994/1999, 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.

 
Websamida.net